Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Geschiedenis


Wijnbouw vroeger
In het verleden is er wijnbouw geweest in Nederland, al vanaf de tijd van de Romeinen. In Limburg en lans de grote rivieren werden wijngaarden aangeplant. Door klimaatveranderingen liep de wijnbouw vanaf 1500 terug. Door andere teelten en de komst van het bier, stierf de wijnstok langzaam uit.
Door hoge accijns, die Napoleon in Franse tijd oplegde, verdween de wijnbouw geheel uit Nederland.

Wijnbouw opnieuw in Nederland
Vanaf 1970 is de wijnstok weer helemaal terug in Nederland. Limburg als eerste, maar vanaf de tachtiger jaren ook de Achterhoek met de rest van Nederland. In de Achterhoek is maar liefst 25 hectare aangeplant.
Wijnbouw in Nederland is nu mogelijk door toepassing van nieuwe, vroeg rijpende rassen. Eerst veelal nog witte wijn, maar als snel steeds meer rode wijn, iets wat in het begin van de jaren tachtig nog onmogelijk leek.

Wijnbouw in de Achterhoek
In 2004 hebben 12 ondernemers in de Achterhoek hun krachten gebundeld en samen de coöperatieve Achterhoekse wijnbouwvereniging opgericht. Deze coöperatie geeft tot doel, onder vastgelegde productie- en kwaliteitsnormen een streekwijn te produceren. Deze wijn is te koop in onze wijnwinkel aan de Romienendiek.